O likvidaci odpadu v Praze je velký zájem, protože se neustále něco staví a buduje. Vzniklý materiál je nutné přetřídit a odvézt. A od toho jsme tu my A1Demolice a spolu se zkušenými odborníky Vás této zátěže životního prostředí zbavíme. Problémem bývá i vyklízení starých průmyslových objektů, pozůstalostí a různých velkoobjemových věcí, a tady opět nastupuje těžká technika, která Vám ušetří čas i peníze.

Terénní úpravy

Jsme firma pověřená likvidací odpadu a máme na to patřičné certifikáty. Snažíme se pokud možno nepotřebný materiál zrecyklovat třeba tím, že vyrovnáváme různé prohlubně a nerovnosti a tím zlepšujeme životní prostředí. Vlastníme objemné kontejnery, které na požádání přistavíme a popřípadě naložíme substrátem a odvezeme na povolené skládky k dalšímu využití. Zavolejte, jsme k dispozici firmám, obecním úřadům i domácnostem.

7 listopadu, 2019

Posted In: Nezařazené