Je pochopitelné, že v případě písemné objednávky přepravního vozíku chceme reprezentovat svoji osobu a zákonitě se snažíme nedopustit pravopisné chyby. Ovšem ač chceme nebo ne dostáváme se do úzkých, protože toto slovo není běžné, jeho skloňování či uvádění v množném čísle může vyvolat určité těžkosti.

Co na to Pravidla jazyka českého a Slovník cizích slov

Nahlédněme do těchto knih. Bohužel ani tak není jisté, že dojde k rozptýlení našich pochybnosti. V Pravidlech jazyka českého toto slovo s překvapením vůbec nenajdete. Za slovem rubrika následuje výraz rudy. A námi hledané slovo by mělo být mezi nimi, bohužel není. Nezbývá nic jiného, než obrátit naši pozornost k Slovníku cizích slov. Zde sice nacházíme příslušné slovo a současně se dovídáme, že se může psát i s kroužkovaným ů, ale údaje o jeho skloňování tu nejsou. V případě otevření internetových stránek Ústavu jazyka českého Akademie věd ČR, zjistíme, že výraz není uvedený ani v jeho slovníku, ale po dovolání se na telefonní číslo jeho informační linky se dozvíte, že rudl je mužského rodu a skloňuje se podle vzoru hrad.

15 prosince, 2019

Posted In: Nezařazené